Skip to content

Novinky

atrakcií
dní v týždni
atrakcií
atrakcií

Prevádzka areálu:

0918 340 128, 055/ 642 07 45
szakosice@kosicejuh.sk
szakosice@gmail.com


Prevádzková doba počas zimnej sezóny: od 9.00 – 19.00 hod.
Prevádzková doba počas letnej sezóny: od 9.00 – 20.00 hod.

Vlastník a správca areálu:

Mestská časť Košice-Juh
Smetanova 4
040 79 Košice
Tel. 055/720 80 11
mail: urad@kosicejuh.sk
IČO: 00 69 10 46
DIČ: 2021186882