Skip to content

Dopravná výchova pre žiakov ZŠ

V #Magentalife Športovo – zábavnom areáli prebieha projekt dopravná výchova pre žiakov 1. – 4. ročníka ŽŠ na detskom dopravnom ihrisku na Alejovej 2H. Žiaci prechádzajú teoretickou časťou, kde si osvojujú zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke na praktickú priamo na detskom dopravnom ihrisku. Hravou formou získavajú vedomosti a zručnosti, stávajú sa účastníkmi cestnej premávky ako chodci a cyklisti. Návšteva detského dopravného ihriska je dobré rozhodnutie, je to určite krok správnym smerom.

Zdieľaj tento článok