Skip to content

Dopravná výchova pre ZŠ

#Magentalife Športovo – zábavný areál na Alejovej 2 v Košiciach ponúka verejnosti možnosť navštíviť dopravné ihrisko – jedinečný detský raj.

Od 9.5.2023 sme spustili projekt dopravná výchova pre žiakov 1. – 4. ročníka ŽŠ na detskom dopravnom ihrisku na Alejovej 2H v spolupráci s SOŠ PZ a KRPZ v Košiciach.

Dopravná výchova je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov ZŠ, úlohou ktorej je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke, ako chodcov alebo cyklistov. Žiaci prechádzajú teoretickou časťou na praktickú priamo na detskom dopravnom ihrisku.

Návšteva detského dopravného ihriska je dobré rozhodnutie, je to určite krok správnym smerom

Zdieľaj tento článok