Skip to content

Olympiáda mestských častí

Olympiáda mestských častí mesta Košice 2023

Prvý ročník tohto športového podujatia v kategórii futbal sa odohral 15.6.2023 v #Magentalife Športovo – zábavnom areáli na Alejovej 2H. Zúčastnených športovcov prišla povzbudiť a popriať veľa športových úspechov starostka MČ Košice – Juh Ing. Anna Súkeníková. Podujatie sprevádzala dobrá nálada a priateľská súťaživosť.

  1. miesto – MČ KVP
  2. miesto – MČ Západ
  3. miesto – MČ Sídlisko Ťahanovce

Tím MČ Košice – Juh sa umiestnil na peknom 4. mieste, veľmi pekný úspech. Gratulujeme a všetkým víťazom srdečne blahoželáme.

Ďakujeme za úžasnú atmosféru a spoluprácu a tešíme sa na Vás opäť pri ďalších aktivitách.

Športová olympiáda mestských častí pre amatérskych športovcov Košíc o víťazný putovný pohár potrvá do augusta 2023.

 

Zdieľaj tento článok